Birzamanlar Yayıncılık


Geçmişimizin kültürel mozaiği

Etkinlikler

Sunum: 100 Yıl Önce, 100 Yıl Sonra Türkiye'de Ermeniler

Birzamanlar Yayıncılık Yayın Yönetmeni Osman Köker, 15 Mayıs 2015 akşamı Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği'nin konuğu olarak "100 Yıl Önce - 100 Yıl Sonra: Türkiye'de Ermeniler" başlıklı bir sunum yapacak.

Devamı


Sohbet: Hristiyan Türkler ve Papa Eftim Olayı

Genellikle “Karamanlılar” olarak adlandırılan Anadolu’nun Türkçe konuşan Ortodoks Hıristiyan ahalisinin, dilce Türkleşmiş Yunanlar mı, yoksa Hıristiyan Türkler mi oldukları 19. yüzyılın sonundan itibaren Yunan ve Türk milliyetçilikleri arasında bir tartışma konusudur. Bu ihtilaf, Milli Mücadele esnasında Papa Eftim’in önderliğinde Patrikhane’den bağımsız bir Türk Kilisesi’nin kurulmasıyla yeni bir boyut kazanır. 

Foti ve Stefo Benlisoy, geçtiğimiz aylarda İstos Yayın’dan çıkan kitaplarında Türk ve Yunan milliyetçilikleri açısından son derece karmaşık olan bu konuyu ele alıyorlar. Galeri Birzamanlar'da...

Devamı


Sohbet: Burçin Gerçek, "Kurtaranlar"ı Anlatıyor

“Akıntıya Karşı: Ermeni Soykırımında Emirlere Karşı Gelenler, Kurtaranlar, Direnenler” adlı kitabı geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları’ndan çıkan Burçin Gerçek’le sohbet ediyoruz.

Bugün çoğunun isimleri unutulmuş, ailelerinin bile hikâyelerinden bihaber olduğu, kimileri bir mezardan bile yoksun, yaşadıkları ya da görev yaptıkları kurumların, şehirlerin belleğinden silinmiş yüzlerce insan, farklı motivasyon ve yaklaşımlarla 1915’te vicdanlı bir tavır sergiledi. Burçin Gerçek, kitabında onların hikâyelerini gün ışığına çıkardı.

Devamı


Ayşe Ozil'le Sohbet

“Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek” adlı kitabı geçtiğimiz günlerde çıkan Ayşe Ozil ile sohbet ediyoruz.

Devamı


Sergi: Unutmanın Değil, Hatırlamanın Zamanı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve iki yakın halkın sekiz yüz yıllık ortak yaşam kültürüne ışık tutmayı amaçlayan sergi, 6 Nisan 2016’da MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Dünyanın en geniş Osmanlı kartpostal arşivinin sahibi Orlando Carlo Calumeno’ya ait, Anadolu ve İstanbul’da Ermenilerin yaşamlarına ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çok sesli ve çok kültürlü bir dönemine tanıklık eden kartpostalların zengin görsel içerik ve arşiv belgeleri ile birlikte yer alacağı sergi, 29 Nisan 2016 tarihine kadar görülebilir.

Devamı


Sohbet: Kâzım Gündoğan'la "Keşiş'in Torunları"

1915’ten sonra Dersim’de ayakta kalan tek Ermeni kurumu olan Halvori Surp Garabed Manastırı 1937-38 Tertelesi’nde bombalanarak yıkılır ve köydeki Alevilerle birlikte manastırdaki keşişin ailesi de katledilir. 

Kâzım Gündoğan bu hafta Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitabında keşişin tesadüfen sağ kalan ancak zorunlu iskâna tabi tutulan ve bunun sonucu olarak da Türkleştirme, İslamlaştırma, Alevileşme süreçlerini yaşayan torunlarının izini sürüyor. Galeri Birzamanlar'da...

Devamı


"Bin Varmış, Bir Yokmuş" Sergi ve Ödül Töreni

Birzamanlar Yayıncılık tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Geçmişindeki Kültürel Çeşitlilik Üzerine Üniversite Öğrencileri Fotoğraf ve Araştırma Yarışması" sonuçlandı. Yarışmaya katılan fotoğraflardan seçmelerin yer aldığı bir sergi 19 Aralık'ta Galeri Birzamanlar'da açılacak ve serginin açılışında yarışmada derece alanlara ödülleri dağıtılacak.

Devamı


"Bin Varmış, Bir Yokmuş" Fotoğraf ve Araştırma Yarışması

TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞİNDEKİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF VE ARAŞTIRMA YARIŞMASI

Üniversite öğrencilerine yönelik bu fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan bu kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi: https://www.facebook.com/binvarmisbiryokmus/posts/913764672044487:0

Devamı


Söyleşi: Eskişehir ve Ermeniler, Dün ve Bugün

Yayın yönetmenimiz Osman Köker, 17 Mayıs 2015 Pazar günü Yaşam Bellek Özgürlük Derneği'nin düzenlediği "Eskişehir ve Ermeniler: Dün ve Bugün" adlı etkinlikte Eskişehir, Özdilek Sanat Merkezi'nde bir sunum yapacak.

Devamı


Ermeni Basını Sergisi

1840-1914 yıllarında yayınlanan Ermenice ve Ermeni harfli Türkçe gazete, dergi ve yıllıklardan yüz tanesinin kapaklarından oluşan "Ermeni Basını" sergisi 22 Nisan 2015 akşamı Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma konseri çerçevesinde açılıdı.

Küratör: Osman Köker

Araştırma: Alin Giregözoğlu - Osman Köker

Yararlanılan arşivler: Birzamanlar Yayıncılık, Ermenistan Milli Kütüphanesi, Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Kütüphanesi, Viyana Mıkhitarist Manastırı Kütüphanesi, Zakarya Mildanoğlu

Anadolu Kültür - Birzamanlar Yayıncılık yapımı

Devamı


Sohbet: Halepli Ermeniler, Dün-Bugün-Yarın

Ermenistan’da yaşayan Halepli Ermeni gazeteci Harout Ekmanian ile 1920’lerden itibaren Ortadoğu’nun en canlı Ermeni topluluklarından biri iken Suriye’de son yıllarda yaşanan savaş nedeniyle büyük acılar çeken ve kayıplara uğrayan Halep Ermeni cemaati üzerine sohbet ediyoruz. Galeri Birzamanlar'da. 

Devamı


Sergi: Armenier in der Türkei vor 100 Jahren

2005'te istanbul'da açtığımız, daha sonra Almanya (Münih, Köln, Frankfurt), Fransa (Paris, Valance), İsviçre (Cenevre), İngiltere (Londra) ve Ermenistan'a (Erivan) giden "Sireli Yeğparıs (Sevgili Kardeşim): 100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler" adlı sergimizin bir versiyonu 25 Şubat 2015'te Almanya'nın Hamburg şehrinde açılıyor. Sergi 28 Şubat'a kadar açık. 

Devamı


Okur-Yazar Buluşması: Savaşa Karşı Savaş

1919-1922 yıllarında Trakya ve Anadolu'daki Yunan ordusunda komünistlerin propaganda faaliyetleri, grev ve isyan girişimleri üzerine yaptığı çalışma geçtiğimiz ay "Kahramanlar, Kurbanlar, Direnişçiler" adıyla İstos Yayınları arasında yayımlanan Foti Benlisoy araştırmalarını aktarıyor. Galeri Birzamanlar'da...

Devamı


Birzamanlar Yayıncılık On Yıl Sergisi

23 Aralık 2014-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Galeri Birzamanlar'da. 

Devamı


Zakarya Mildanoğlu'yla sohbet ve imza günü

Devamı


Sevan Değirmenciyan'la Sohbet: Misak Koçunyan'ın Gözüyle Meşrutiyet Yılları

Jamanak gazetesi kurucusu Misak Koçunyan’ın 1908-1913 yıllarında yayımlanan makalelerini “Orvan Mdadzumner” (Günlük Düşünceler) adlı Ermenice bir kitapta derleyen Sevan Değirmenciyan, yazarın Meşrutiyet dönemi siyasi ortamı üzerine yazdıklarını değerlendirecek. Galeri Birzamanlar'da...

Devamı


4. Uluslararası Çanakkale Bienali'nde Sunum

Birzamanlar Yayıncılık Yayın Yönetmeni Osman Köker 4. Uluslararası Çanakkale Bienali’nde Birinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’deki kültürel çeşitlilik üzerine bir sunum yapacak. Sunum, 31 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Çanakkale’deki sanat merkezlerinden Mahal Sanat’ta gerçekleşecek.

Osman Köker, Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu’nda bulunan, Osmanlı şehirlerinin 20. yüzyıl başındaki fotoğraflarının yer aldığı 10.000’i aşkın kartpostal arasından seçtiği 100 kadar kartpostalın eşliğinde, farklı şehirlerde yaşayan Rumları, Ermenileri, Yahudileri, Bulgarları, Levantenleri, Süryanileri, Keldanileri, Nasturileri ve Ezidileri anlatıyor. Çanakkale’ye özel bir yer ayrılan sunumda, Çanakkale merkezi, Gelibolu, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada’dan 50 kadar kartpostal üzerinden bu yerleşim yerlerinin Birinci Dünya Savaşı öncesi sosyoekonomik yapısı ve kültürel çeşitliliği hakkında veriler sunuluyor.

Devamı


Sergi: İzmir Hatırlıyor

"Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallarla İzmir" sergisi.

Devamı


Sergi: Bir Zamanlar Antakya, İskenderun ve Musa Dağı

Antakya, İskenderun, Musa Dağı sergisi Musa Dağı'nda açılıyor.

Devamı


Sergi: Bir Zamanlar Antakya, İskenderun ve Musa Dağı

"Bir Zamanlar Antakya, İskenderun ve Musa Dağı" sergisi 02-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Hatay, İskender Sayek Kültür Evi'nde.  

Devamı


Selanik'ten Adana'ya Umutlar ve Yıkıntılar

"1908-1909 Selanik'ten Adana'ya Umutlar ve Yıkıntılar" sergisi Galeri Birzamanlar'da...

Devamı


Film Gösterimi ve Panel: Vakıflı'da Kırk Gün

Suriye’nin kuzey batısındaki Ermeni kasabası Kesab Mart ayı sonunda Türkiye’den sınırı geçen radikal İslamcı silahlı gruplar tarafından ele geçirildi. Kasabadan kaçamayacak durumda olan yaşlı Ermeniler zorla Türkiye’ye getirilerek yetkililere teslim edildi. Türkiye’nin tek Ermeni köyü, Hatay Samandağ’a bağlı Vakıflı köyünde, “Musa Dağı’nda 40 Gün”e nazire yaparcasına 40 gün geçiren Kesablılar Mayıs ayı içinde Beyrut’a geçtiler. 

Birzamanlar Yayıncılık, Civilnet ve Anadolu Kültür tarafından Galeri Birzamanlar’da düzenlenen etkinlikte bu “zorunlu ziyaret” ele alınıyor:

Civilnet’ten Harout Ekmanian’ın hazırladığı bir filmin ve Agos’un foto muhabiri Berge Arabian’ın fotoğraflarının gösterimi, Vakıflı köyünden Misak Hergel’in tanıklıkları, Birzamanlar Yayıncılık yayın yönetmeni Osman Köker, IMC TV’den gazeteci Aris Nalcı ve Civilnet’ten gazeteci Alin Ozinian’ın yorumları...

Devamı


Jak İhmalyan: Sürgünde Bir Ressam Sergisi

Devamı


Sunum: İzmir ve Ermeniler

Bir Zamanlar İzmir'de sergisi Zakarya Mildanoğlu'nun 18 Ekim Perşembe saat 19.00'da yapacağı sunumla devam ediyor.

Devamı


Sergi ve Toplantı: Smyrna'nın Sonu

Devamı


Yadigar-ı Hürriyet Sergi ve Panel

Devamı