"Bin Varmış, Bir Yokmuş" Fotoğraf ve Araştırma Yarışması

22-11-2015

TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞİNDEKİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF VE ARAŞTIRMA YARIŞMASI

Üniversite öğrencilerine yönelik bu fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan bu kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi: https://www.facebook.com/binvarmisbiryokmus/posts/913764672044487:0

"Bin Varmış, Bir Yokmuş" Fotoğraf ve Araştırma Yarışması