Sohbet: Hristiyan Türkler ve Papa Eftim Olayı

28-01-2017

Genellikle “Karamanlılar” olarak adlandırılan Anadolu’nun Türkçe konuşan Ortodoks Hıristiyan ahalisinin, dilce Türkleşmiş Yunanlar mı, yoksa Hıristiyan Türkler mi oldukları 19. yüzyılın sonundan itibaren Yunan ve Türk milliyetçilikleri arasında bir tartışma konusudur. Bu ihtilaf, Milli Mücadele esnasında Papa Eftim’in önderliğinde Patrikhane’den bağımsız bir Türk Kilisesi’nin kurulmasıyla yeni bir boyut kazanır. 

Foti ve Stefo Benlisoy, geçtiğimiz aylarda İstos Yayın’dan çıkan kitaplarında Türk ve Yunan milliyetçilikleri açısından son derece karmaşık olan bu konuyu ele alıyorlar. Galeri Birzamanlar'da...

Sohbet: Hristiyan Türkler ve Papa Eftim Olayı