Sohbet: Kâzım Gündoğan'la "Keşiş'in Torunları"

16-01-2016

1915’ten sonra Dersim’de ayakta kalan tek Ermeni kurumu olan Halvori Surp Garabed Manastırı 1937-38 Tertelesi’nde bombalanarak yıkılır ve köydeki Alevilerle birlikte manastırdaki keşişin ailesi de katledilir. 

Kâzım Gündoğan bu hafta Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan kitabında keşişin tesadüfen sağ kalan ancak zorunlu iskâna tabi tutulan ve bunun sonucu olarak da Türkleştirme, İslamlaştırma, Alevileşme süreçlerini yaşayan torunlarının izini sürüyor. Galeri Birzamanlar'da...

Sohbet: Kâzım Gündoğan'la "Keşiş'in Torunları"