TÜRKİYE TARİHİNE FARKLI BİR BAKIŞ SUNAN GALERİ BİRZAMANLAR’IN AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

30-11-2019

Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlayan, etkinlikler düzenleyen bir kurum olarak 15 yıl önce yola çıkan Birzamanlar Yayıncılık, Galeri Birzamanlar adlı sergi mekânının açılışını 28 ve 29 Kasım günlerinde düzenlediği etkinliklerle gerçekleştirdi.

Osman Köker’in küratörlüğünde faaliyet gösteren Galeri Birzamanlar’ın açılışı, 20. yüzyıl başında Türkiye’de kültürel çeşitlilik üzerine “Tarihe Yolculuk” ve Ermeni müzikolog Gomidas Vartabed’in hayatı ve müziğini konu alan “Kalbim O Viran Evlere Benzer” sergileri ile yapıldı. 

Açılış etkinlikleri Ermeni Patriklik Kaymakanı Sahak Episkopos Maşalyan ile Ermeni Patrikhanesi Ruhani Meclisi Başkanı Aram Episkopos Ateşyan’ın da aralarında bulunduğu din adamları, Ermeni ve Rum vakıf yöneticileri, cemaatlerin sivil temsilcileri; tarihçiler, iş ve kültür insanları da olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Sürekli açık olacak ve mekâna bir müze özelliği kazandıracak “Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik” sergisi, Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi’nden fotoğraflar, kartpostallar, belgeler ve objelerle Osmanlının son döneminde bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Maruniler, Levantenler, Bulgarlar gibi toplulukların varlığını gözler önüne seriyor. “Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik” sergisini ziyaret edenler, bir zamanların Adana’sı, Bursa’sı, Trabzon’u, Mardin’i nasıldı; ekonomik ve sosyal hayat, şehrin maddi durumu, nüfus durumu; Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler gibi farklı grupların toplumda nasıl bir yere sahip olduğunu görebilecek. Sergide ayrıca Ermeni ve Rum zanaatkârlar tarafından yapılmış seramikler, mineli kaşıklar, sigara tabakaları, madalyalar; Ermeni, Rum, Yahudi firmalarının tanıtım malzemeleri; Ermenice, Ermeni harfli Türkçe yazmalar gibi çok sayıda obje de yer alıyor.

29 Ocak 2020 tarihine kadar açık olacak “Kalbim O Viran Evlere Benzer” adlı süreli sergi ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Kütahya’da doğmuş, çalışmalarını Osmanlı ve Rusya imparatorlukları ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yürütmüş Ermeni müzisyen ve müzikolog Gomidas Vartabed’in hayatını ve müziğini anlatan kaynakları bir araya getiriyor. 

Gomidas’ın geride bıraktığı müzikoloji mirasının önemini Türkiyeli okurla paylaşmayı amaçlayan Birzamanlar Yayıncılık, Vartabed’in akademik külliyatına dair kaynakları bir araya getirdiği “Kalbim O Viran Evlere Benzer: Gomidas Vartabed’in Müzik Mirası” adlı kitabı ekim ayında yayınlamıştı. Kitapta yer alan çok sayıda fotoğraf ve belge, Gomidas Vartabed’in yaşadığı ortam, yaptığı derlemeler, yayınlar, sağlığında ve daha sonra yapılan müzik kayıtları hakkında bilgi verirken iki etnomüzikolog Melissa Bilal ve Burcu Yıldız’ın kitapta yer alan makaleleri ise Vartabed’in yürüttüğü derleme çalışmalarının ve araştırmalarının tarihsel arka planına, Türkiye müzikoloji tarih yazımında sessizleştirilme sürecine, tanımladığı Ermeni müziği otantisitesine ve oluşturduğu müzikal estetiğin icra ve söylem düzeyinde güncel temsillerine dair tartışmaları içeriyor. 

Konferans, panel, film gösterimi, kitap tanıtımları, okur-yazar buluşmaları gibi kültürel etkinliklerin düzenleneceği Galeri Birzamanlar’da 30 Kasım; 1 Aralık 2019, 7 Aralık 2019 ve 14  Aralık 2019 tarihlerinin programları ise şöyle:

 

30 Kasım 2019 Cumartesi 

12.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde sergi gezisi

15.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde, “Kalbim O Viran Evlere Benzer: Gomidas Vartabed’in Müzik Mirası” kitabının yazarlarından Burcu Yıldız’ın katılımıyla sergi gezisi

18.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde, koleksiyoner Orlando Carlo Calumeno’nun katılımıyla sergi gezisi

 

1 Aralık 2019 Pazar

12.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde sergi gezisi

15.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde, “Kalbim O Viran Evlere Benzer: Gomidas Vartabed’in Müzik Mirası” kitabının yazarlarından Burcu Yıldız’ın katılımıyla sergi gezisi

18.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde, koleksiyoner Orlando Carlo Calumeno’nun katılımıyla sergi gezisi

 

7 Aralık 2019 Cumartesi

15.00   Küratör Osman Köker’in rehberliğinde sergi gezisi

 

14 Aralık 2019 Cumartesi

14.00   “Kalbim O Viran Evlere Benzer: Gomidas Vartabed’in Müzik Mirası” kitabının yazarları Melissa Bilal ve Burcu Yıldız’ın sunumu ve imza günü

 

Galeri Birzamanlar etkinlikleri için iletişim bilgileri

Adres               : Vali Konağı Cad. Şafak Apt. No.23 Kat: 6 Nişantaşı-Şişli/İstanbul 

Tel                   : 0 (212) 247 19 07

E-posta            : info@birzamanlaryayincilik